ABCDakpanzonnecel.nl

BTW & Subsidie's

Subsidie

Voor particulieren zijn er ook in
2017 meerdere mogelijkheden
om in aanmerking te komen voor
een subsidieregeling. Vooralsnog
zijn er geen landelijke subsidiemogelijkheden,
maar vanuit
de lokale overheid zijn er vaak
wél mogelijkheden. Zo is er een
aantal gemeenten/provincies dat
een subsidie op de investering van
zonnepanelen beschikbaar heeft
gesteld. De hoogte van de
subsidies variëren van een
percentage op de aanschaf tot
een vaste vergoeding op de
investering. Om te controleren of
er voor uw woonplaats
subsidiemogelijkheden zijn voor
de aanschaf van zonnepanelen,
kunt u het beste kijken op de
website
www.energiesubsidiewijzer.nl

BTW-terugvordering

 Als particulier heeft u tevens de mogelijkheid om (een deel van) de BTW terug te vorderen. Doordat u stroom levert aan het energienet, kan u worden beschouwd als ondernemer, en kunt zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Let op: u hoeft zich hiervoor NIET te registreren bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben een compleet stappenplan opgesteld voor het terugvorderen van de BTW op de aanschaf van zonneceldakpannen. Doordat u al snel duizend euro of meer kunt terugvorderen is de BTW-regeling voor particulieren in de praktijk vaak net zo aantrekkelijk of zelfs nog aantrekkelijker dan lokale subsidieregelingen. Bovendien is het een en ander prima te combineren!

Zakelijke subsidies 2017 

Voor zakelijke partijen zijn er ook mogelijkheden als het gaat om subsidie op zonnepanelen. Deze mogelijkheden zijn meestal gestaafd op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is aan te raden om onderstaande mogelijkheden af te stemmen met een accountant, vanwege de boekhoudkundige insteek. De zakelijke subsidie mogelijkheden voor 2017 zijn: • Milieu-investeringsaftrek (afgekort: MIA) • Energie-investeringsaftrek (afgekort: EIA) • Kleinschaligheidsaftrek (afgekort KIA) • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) Meer informatie over deze subsidies kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Bovendien kunt u mogelijk profiteren van SDE+ subsidie maar hier is nog geen duidelijkheid over gegeven door het RVO. De actuele stand van zaken kunt u checken via www.rvo.nl.

Goedkope lening
Daarnaast bestaat er voor
woningeigenaren de mogelijkheid
om gebruik te maken van een
lening met een lage rente. Om in
aanmerking te komen voor deze
EnergieBespaarlening moet de
woningeigenaar minimaal twee
duurzaamheidmaatregelen
toepassen. Denk hierbij aan
vloerisolatie, aanschaf zonneboiler,
zonneceldakpannen. Meer
informatie over deze lening of het
afsluiten hiervan vindt u op:
www.energiebespaarlening.nl.